Schemalägg ett möte direkt

På de gamla dagarna och eran av Mad Men, fanns det tydliga gränser mellan administrativa och yrkes- roller. Sekreterare, som de då kallades, fanns där…